Polecane książki
Wychowaj szczęśliwe dziecko - praktyczne porady dla rodziców

mm1080

Książka zawiera praktyczne i sprawdzone porady, które pomogą zbudować dobre relacje z własnym dzieckiem oraz sprawić, żeby było szczęśliwe. Poradnik podpowiada, jak rozwiązywać problemy i rozmawiać na trudne tematy. Uczy, jak być stanowczym rodzicem, a jednocześnie okazywać dziecku miłość i szacunek na co dzień.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?

Więcej …
Osoby Online
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Reklama

Postawy wychowawcze rodziców są bardzo ważnym czynnikiem kształtującym osobowość dziecka. Postawa wychowawcza wg. M. Ziemskiej to emocjonalny stosunek rodziców do dziecka wyrażający się zarówno w zachowaniu wobec dziecka w określony sposób jak i wyrażanie poglądu na dziecko.
Rodzice wyrażający właściwe postawy wobec dziecka otaczają je opieką i miłością, dostrzegają i zaspakajają z chęcią jego potrzeby, łatwo nawiązują z nim kontakt, są cierpliwi, wyrozumiali w tłumaczeniu i wyjaśnianiu różnych spraw, cieszą się dzieckiem, są zdolni do obiektywnej oceny swojego dziecka, nie przeceniają i nie niedoceniają jego roli.

 

Do właściwych postaw wychowawczych należą:

 

  • Akceptacja dziecka, czyli przyjęcie go takim, jakie jest, z cechami wyglądu zewnętrznego, możliwościami, usposobieniem i ograniczeniami, trudnościami, słabszymi stronami w rozwoju. Kontakt z dzieckiem jest przyjemnością, rodzice lubią swoje dziecko, lubią z nim przebywać.
  • Współdziałanie z dzieckiem - zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w zabawę i pracę dziecka, włączanie dziecka w sprawy i zajęcia rodziców i domu, wspólne wykonywanie czynności domowych (dostosowując do możliwości rozwojowych dziecka).
  • Dawanie dziecku rozumnej swobody - dostosowanej do możliwości rozwojowych dziecka. Zakres swobody rodzice zwiększają wraz z wiekiem zachowując autorytet i kierując dzieckiem w takim stopniu, jaki jest potrzebny i pożądany.
  • Uznawanie praw dziecka w rodzinie bez przeceniania i niedoceniania jego roli. Stosunek rodziców do aktywności dziecka jest swobodny, nie formalny, nie wścibski i dyktatorski.

Każdej postawie właściwej odpowiada postawa niewłaściwa i tak:
Akceptacji - odtrącenie
Współdziałaniu - unikanie
Uznaniu praw - zbytnie wymaganie, korygowanie, ustawianie
Na każdą z głównych postaw nieprawidłowych składa się szereg postaw cząstkowych, które obejmują pewne zachowania rodzicielskie.

 

Niewłaściwe postawy wychowawcze rodziców i ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka

Typy postaw Stosunek rodziców do dziecka Cechy osobowości dziecka
Postawa
unikająca
Ubogi stosunek uczuciowy
między rodzicami a dzieckiem
Obojętność uczuciowa
Obcowanie z dzieckiem nie sprawia przyjemności
Kontakt z dzieckiem luźny
lub pozornie dobry
Możliwość niezdolności
do nawiązania trwałej więzi uczuciowej
Uczuciowo niestałe
Zmienne w planach
Skłonne do przechwałek
Nieufne, bojaźliwe
Wchodzące w konflikt z
rodzicami, w szkole z kolegami
Postawa
odtrącająca
Dziecko odczuwane jako ciężar
Nie lubią dziecka
Dezaprobata
Krytyka dziecka
Podejście dyktatorskie
Liczne żądania
Surowe kary
Agresywność
Nieposłuszeństwo
Kłótliwość
Kłamstwa, kradzieże
Zachowania aspołeczne
Albo; zastraszenie, bezradność,
reakcje nerwicowe
Postawa
nadmiernego
wymagania
Dziecko naginane do wzoru,
jaki rodzice chcieliby posiadać,
bez liczenia się z jego
indywidualnością
Brak wiary we własne siły
Niepewność  
Lękliwość
Przewrażliwienie, uległość
Podatność na frustrację
Postawa
nadmiernie
chroniąca
Podejście bezkrytyczne,
dziecko uważane za wzór
doskonałości
Opóźnienie dojrzałości
emocjonalnej i dojrzałości
społecznej
Bierność
Zależność od matki
Brak inicjatywy
Albo zachowania typu
rozpieszczone dziecko;
Pewność siebie, zarozumialstwo
Zuchwalstwo
Poczucie większej wartości
Egoistyczne nastawienie
 

Komentarze  

 
0
#3 kasia 2012-12-02 22:31
Dziekuje za ten fantastyczny artykul:)
 
 
0
#2 Daria 2011-05-09 17:32
Tej xx... co tu jest fajne?? to jest zajebiste!!
 
 
0
#1 xxxxx 2011-05-09 17:31
Fajne;P