Polecane książki
Wychowaj szczęśliwe dziecko - praktyczne porady dla rodziców

mm1080

Książka zawiera praktyczne i sprawdzone porady, które pomogą zbudować dobre relacje z własnym dzieckiem oraz sprawić, żeby było szczęśliwe. Poradnik podpowiada, jak rozwiązywać problemy i rozmawiać na trudne tematy. Uczy, jak być stanowczym rodzicem, a jednocześnie okazywać dziecku miłość i szacunek na co dzień.

Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO?

Więcej …
Osoby Online
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Reklama

Postawy wychowawcze rodziców są bardzo ważnym czynnikiem kształtującym osobowość dziecka. Postawa wychowawcza wg. M. Ziemskiej to emocjonalny stosunek rodziców do dziecka wyrażający się zarówno w zachowaniu wobec dziecka w określony sposób jak i wyrażanie poglądu na dziecko.
Rodzice wyrażający właściwe postawy wobec dziecka otaczają je opieką i miłością, dostrzegają i zaspakajają z chęcią jego potrzeby, łatwo nawiązują z nim kontakt, są cierpliwi, wyrozumiali w tłumaczeniu i wyjaśnianiu różnych spraw, cieszą się dzieckiem, są zdolni do obiektywnej oceny swojego dziecka, nie przeceniają i nie niedoceniają jego roli.

 

Do właściwych postaw wychowawczych należą:

 

  • Akceptacja dziecka, czyli przyjęcie go takim, jakie jest, z cechami wyglądu zewnętrznego, możliwościami, usposobieniem i ograniczeniami, trudnościami, słabszymi stronami w rozwoju. Kontakt z dzieckiem jest przyjemnością, rodzice lubią swoje dziecko, lubią z nim przebywać.
  • Współdziałanie z dzieckiem - zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w zabawę i pracę dziecka, włączanie dziecka w sprawy i zajęcia rodziców i domu, wspólne wykonywanie czynności domowych (dostosowując do możliwości rozwojowych dziecka).
  • Dawanie dziecku rozumnej swobody - dostosowanej do możliwości rozwojowych dziecka. Zakres swobody rodzice zwiększają wraz z wiekiem zachowując autorytet i kierując dzieckiem w takim stopniu, jaki jest potrzebny i pożądany.
  • Uznawanie praw dziecka w rodzinie bez przeceniania i niedoceniania jego roli. Stosunek rodziców do aktywności dziecka jest swobodny, nie formalny, nie wścibski i dyktatorski.

Każdej postawie właściwej odpowiada postawa niewłaściwa i tak:
Akceptacji - odtrącenie
Współdziałaniu - unikanie
Uznaniu praw - zbytnie wymaganie, korygowanie, ustawianie
Na każdą z głównych postaw nieprawidłowych składa się szereg postaw cząstkowych, które obejmują pewne zachowania rodzicielskie.

 

Niewłaściwe postawy wychowawcze rodziców i ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka

Typy postaw Stosunek rodziców do dziecka Cechy osobowości dziecka
Postawa
unikająca
Ubogi stosunek uczuciowy
między rodzicami a dzieckiem
Obojętność uczuciowa
Obcowanie z dzieckiem nie sprawia przyjemności
Kontakt z dzieckiem luźny
lub pozornie dobry
Możliwość niezdolności
do nawiązania trwałej więzi uczuciowej
Uczuciowo niestałe
Zmienne w planach
Skłonne do przechwałek
Nieufne, bojaźliwe
Wchodzące w konflikt z
rodzicami, w szkole z kolegami
Postawa
odtrącająca
Dziecko odczuwane jako ciężar
Nie lubią dziecka
Dezaprobata
Krytyka dziecka
Podejście dyktatorskie
Liczne żądania
Surowe kary
Agresywność
Nieposłuszeństwo
Kłótliwość
Kłamstwa, kradzieże
Zachowania aspołeczne
Albo; zastraszenie, bezradność,
reakcje nerwicowe
Postawa
nadmiernego
wymagania
Dziecko naginane do wzoru,
jaki rodzice chcieliby posiadać,
bez liczenia się z jego
indywidualnością
Brak wiary we własne siły
Niepewność  
Lękliwość
Przewrażliwienie, uległość
Podatność na frustrację
Postawa
nadmiernie
chroniąca
Podejście bezkrytyczne,
dziecko uważane za wzór
doskonałości
Opóźnienie dojrzałości
emocjonalnej i dojrzałości
społecznej
Bierność
Zależność od matki
Brak inicjatywy
Albo zachowania typu
rozpieszczone dziecko;
Pewność siebie, zarozumialstwo
Zuchwalstwo
Poczucie większej wartości
Egoistyczne nastawienie
 

Komentarze  

 
0
#3 kasia 2012-12-02 22:31
Dziekuje za ten fantastyczny artykul:)
 
 
0
#2 Daria 2011-05-09 17:32
Tej xx... co tu jest fajne?? to jest zajebiste!!
 
 
0
#1 xxxxx 2011-05-09 17:31
Fajne;P